Dr. Marshall Rosenberg (amerikai klinikai szakpszichológus) által kifejlesztett, Erőszakmentes kommunikáció (Nonviolent Communication™) néven ismertté vált módszer megismertetése, tanítása, elterjesztése tréningeken, konferenciákon, ismertető anyagokon keresztül, a média adta lehetőségek felhasználásával, magánszemélyek, vállalatok, szervezetek, oktatási és egyéb intézmények számára.

Az Alapítvány közhasznú célját az alábbi konkrét, nem vállalkozási tevékenységekkel, illetve ilyen tevékenységek támogatásával valósítja meg:

  • Előadások, konferenciák, tanfolyamok, tréningek, egyéni konzultációk, mediációk szervezése, levezetése, megtartása. Az előző pontban felsorolt rendezvények elsősorban az ifjúság és pedagógusok számára az iskolákban, szociális szakembereknek és egészségügyi dolgozóknak, valamint minden olyan területen megszervezésre kerülnek, ahol fontosak az emberi kapcsolatok és az empatikus képességek fejlesztése.
  • A témával kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése (szórólapok, könyvek, gyakorlófüzetek, hangkazetták, CD-k, videó- és filmfelvételek, stb.).
  • Kapcsolattartás külföldi Erőszakmentes Kommunikációs Központokkal.
  • Erőszakmentes kommunikációt tanító csoportok létrehozása és támogatása más országokban.
  • Az Erőszakmentes kommunikációval kapcsolatos kiadványok, anyagok importja és exportja.
  • Szakértői és tanácsadói tevékenység.

 

Név: Erőszakmentes Kommunikáció Alapítvány
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Székhely: 1025 Budapest, Búzavirág u. 12.
Telefon: +36 30 54 74 461 
Adószám: 18176771-1-41
Számlaszám: 1091 8001 0000 0062 7495 0007