Állami gondozásban élő gyerekek EMK képzése

Pályázat tartalmi beszámolója és pénzügyi elszámolása

 

Örömmel számolunk be arról, hogy az első Új Európa Alapítvány MOL Gyermekgyógyító Programra benyújtott és támogatott pályázat alapján megvalósított programunk nagy sikerrel zárult.

2016. júniusában pályáztuk meg az élményterápia keretében, majd 2017. június 23-tól 28-ig került magvalósításra a Tardosi Sporttábor - 3323 Szarvaskő külterület 808. hrsz. – helyszínen.

A táborban két intézmény lakói és a velük élő gondozók vettek részt. (ezt részletezni lehet, milyen életkori összetételben és melyik intézményekből)

 

Résztvevők életkora: 8-21 év közötti gyerekek, fiatal felnőttek, akik a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat fenntartásában lévő Bolyai utcai Gyermekotthon (1023 Budapest, Bolyai u. 11.), valamint a Breznó közben működő Gyermekotthoni egység (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, ideiglenes és átmeneti, illetve tartós nevelés alatt álló lakói.

 

Az érkezést követően elfoglalta mindenki a szállását és megkezdődött a tábori kaland.

A részletes program napokra lebontva. Ki tartotta mely blokkot…stb

A tábor remek eredménnyel zárult a résztvevők lelkesek voltak abban, hogy az elsajátított ismereteket tovább gyakorolják és használják a mindennapokban is.

Egy-egy beszámolórészlet a tábori élményekből:

Itt lehet felsorolni, kinek mi tetszett a legjobban:

Miután első alkalommal került megszervezésre állami gondozottak részére a tábor, a szervezés és főleg maga a program megvalósítása alatt mélyebben megértettük a résztvevők igényeit. A gyerekek sokkal hamarabb elsajátították az Erőszakmentes kommunikáció lényegét, mint a felnőttek, fogékonyabbak voltak eziránt. A mindennapi használatba azonban csak akkor fogják beépíteni a gondolkodásmódjukba, ha hétköznapokban is van, aki rendszeresen gyakorol velük. A gyerekeknek átadott ismeretek alapján tudtuk a velük foglalkozó felnőttekkel is megismertetni az eszközrendszert, hogy azt a hétköznapjaik során tudják használni.

A gyerekek mindennapjainak könnyebbé tételéhez nagymértékben hozzájárul a módszer ismerete. A résztvevők érzelmi terheltsége indokolttá teszi a módszer elsajátítását, mivel sok esetben, helyzetükből, életkorukból adódóan ők maguk sem tudják teljes mértékben azonosítani a bennük lévő érzéseket, szükségleteket. Ennek felismerésében, megismerésében, azonosításában, azok környezet felé megfelelő szavakkal és attitűddel történő kifejezésével a módszer jelentős segítség a gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez.

A megvalósító szervezet számára közvetlen eredményként definiálható a jelenlévők aktív és támogató együttműködésének elérése, a hatékony és valóban egymásra figyelő mediáció folyamatának megtanítása, mellyel elősegíthető a fiatalok destruktív életvezetési szokásaiktól való elfordulás.

Hosszabb távú hatás a pedagógusok elköteleződése a módszer mindennapos alkalmazása iránt, mely egyben a tábor utóéletének egyik meghatározó pillérévé is vált.

A képzésben résztvevő, az erőszakmentes kommunikációt megismerő nevelők közösségük megtartó erejének növelését célként fogalmazták meg. Ehhez a tábort szervező Alapítvány további munkáját igénylik. E munka -mely részleteinek kidolgozása folyamatban van-  mind a saját, mind az otthonaikban lakó, táborban résztvevő gyermekek számára a gyakorlás, a fejlődés fenntartása érdekében a képzés folytatását célozza. Jelen igény megfogalmazása a tábor hatékonysága, eredményessége mellett a nevelők részéről a módszer iránti bizalmat és lehetőséget mutatja, mellyel mindennapjaik, konfliktusaik, problémáik hatékonyabb megoldását látják.

 

A gyerekkel foglalkozó pedagógusokkal szemben a vezetőik határozott elvárása, hogy a gyerekek a nyár során ne a lakásotthonban "unatkozzanak", hanem a lehető legtöbbet táboroztassák őket és mindezt a lehető legköltséghatékonyabban szervezzék meg.  

Fentiek alapján azt a megoldást tartottuk szem előtt, hogy a táborban a szállás és ellátás teljes összegét a pályázati pénzből fedeztük, a szükséges egyéb költségeket önerőből valósítottuk meg, így részben csökkentettük a képzőknek kifizetett összeget. Miután az eltérés a tervezetthez képes 10 % alatti, és maximálisan az eredendő célt szolgálja, reméljük, hogy a támogatási összeg elszámolásában nem okoz problémát.

A pályázati támogatásból fedezett költségeket és a pénzügyi elszámolást a csatolt táblázat tartalmazza. A támogatási összegből fizetett számlák másolati záradékolt példányait is mellékeljük.

Budapest, 2017. 07. 17.